UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta SATICI;

ZIRVETEK TEKNOLOJI VE ILETISIM HIZMETLERI TIC. PAZ. A.S.
AYAZAGA MAH. CENDERE CAD. 2B NO: 109 K IÇ KAPI NO:13 SARIYER / ISTANBUL
Çağrı Merkezi: 7010 ya da 0542 767 7010
Genel Müdürlük;
Tel: 0 212 286 00 30
Faks: 0 212 286 02 00
Elektronik Posta: destek@alokontor.com
İnternet Sitesi: www.alokontor.com

Diğer tarafta, ALICI: Müşteri

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait çağrı merkezinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve telefonda kendisine belirtilen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve telefonda kendisine belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Alıcıya gerek telefon ortamında kendisine, hatırlatılan, ayrıca sipariş sırasında kendisine gönderilen e-mail, sms ve kendisine herhangi bir şekilde elektronik ortamda ulaştırılan ön bilgilendirme formları iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

CEPLİRA(KONTÖR): Vodafone Ön ödemeli hat kullanıcılarının, görüşme yapabilmek için hatlarına yüklemeleri gereken birim tutar.


ÇAĞRI MERKEZİ ÜYELİĞİ: Vodafone hat sahibi kullanıcıların, hatlarına Ceplira yüklerken, Ceplira bedeli dışında ayrıca bir işlem ücreti ödemeden, 09:00 ile gece 00:00 arası ücretsiz arayarak hatlarına Ceplira yükleyebildikleri ve ayrıca bunun yanında hediye kontör, çekilişlere ücretsiz katılma ve sair çeşitli hediyeler kazanabildikleri sisteme kayıt yaptırma işlemidir.

Ceplira veya çağrı merkezi üyeliği sadece kredi kartı kullanıcıları için geçerlidir.

Çağrı merkezine üye olunduğu takdirde, üyelik yaptıran kullanıcıdan satın aldığı veya alacağı Ceplira bedeli dışında, yaptıracağı üyelik süresine göre ayrıca ve bir kere mahsus olmak üzere taksitli veya peşin olarak üyelik ücreti alınır.

Üyelik yaptırdıktan sonra Ceplira alışverişi yapan kullanıcılardan ayrıca işlem ücreti alınmaz.

Şirket çağrı merkezinin Vodafone ön ödemeli hatlarından aranması ücretsiz olup, bu aramalarda 7010’ u çevirmek yeterlidir. Ancak, Vodafone faturalı hatlar, sabit hatlar ve diğer GSM operatörlerinden yapılan aramalarda hat sahibinin kendi tarifesi üzerinden ücrete tabidir.

Üyelik, sürenin dolması ile birlikte kendiliğinden sona erer. Bunun için herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek yoktur. Üyeliğin yenilenmesi ise sadece ve sadece üyenin açık onayına bağlıdır.

4. MAL/HİZMETİN PEŞİN TAKSİTLİ FİYATİ

CEPLİRA(KONTÖR) satış işlemi, satış tarihinde geçerli olan Vodafone tarafından açıklanan resmi satış fiyatları üzerinden yapılmaktadır. Üyelik bedeli, işlem sırasında veya daha sonra alınacak Ceplira bedelinden bağımsız olarak, üyelik süresi boyunca sadece bir defa alınmakta ve üyelik süresi boyunca değişmemektedir. Bunun dışındaki her türlü ürün ve hizmet fiyatları değiştiği takdirde SATICININ internette www.alokontor.com adresinde ilan edilecek ve ayrıca çağrı merkezinde müşterilere bildirilecektir.

Ancak her bir Ceplira satışı için, üye olmayanlardan ayrıca, 5 TL işlem ücreti alınmaktadır. Üye ve üye olmayan müşterileri için geçerli Ceplira satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

Üye Müşteriler
CepliraPeşin
2020 TL
3030 TL
5050 TL
100100 TL
200200 TL
Üye Olmayan Müşteriler
CepliraPeşin
2025 TL
3035 TL
5055 TL
100105 TL
200205 TL

ÜYELİK SATIŞI:1 Yıllık Alokontör üyelik bedeli peşin ya da taksitli ödemelerde 60 TL’ dir. 1 yıl üye olan müşterilere her yöne kullanabileceği 20 TL bakiye hediye edilir.

2 Yıllık Alokontör üyelik bedeli peşin ve taksitli ödemelerde 120 TL’ dir. 2 yıl üye olan müşterilere her yöne kullanabileceği 20 TL bakiye hediye edilir.

Müşteri, üyeliğinin 6. ayını doldurduktan sonraki, çağrı merkezini ilk aramasında, Gold Üyelik seviyesine geçmeye hak kazanır. Gold üyelik bedeli, hediye edilen Ceplira bedeline göre, 119 TL, 129 TL veya 149 TL’ dir. Gold üye olan müşterilere, her yöne aramalarda kullanabileceği 20 TL/ 30 TL/ 50 TL’lik Cep Lira, Pegasus Hava Yollarından 6 ay içerisinde kullanabileceği yurtiçi, tek yön uçak bileti hediye edilir ve üyelik süresi 3 ay uzatılır. Ayrıca müşterinin Alokontör’ den yapacağı işlemlerden kazanacağı puanlar iki ile çarpılır.

Fiyatlar, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

Alokontör, kampanyalardan kazanılan hediye miktarlarını, koşullarını, kampanya geçerlilik tarihi ve diğer tüm ücretlendirmeler ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan mal Vodafone Ceplira ise; alıcının teslimini talep etmiş olduğu telefon hattına otomatik olarak, işleme onay verdiği andan itibaren en geç 5 (beş) dakika içerisinde teslim edilecektir. Mücbir sebepler ve/veya teknik nedenlerden dolayı bu süre uzayabilir.

Satın alınan hizmet üyelik ise, müşterinin onay verdiği tarihten itibaren, üyelik paketinin şartları dahilinde ve belirlenen süre içerisinde geçerli olacaktır.

6. CAYMA HAKKI

Alıcı, üyelik işlemlerinde, onay verdiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

Bu hakkını, Vodafone’ a kayıtlı hatlardan 7010, diğer operatörler ve sabit hatlardan 05427677010 numaralı çağrı merkezini arayarak yetkili müşteri temsilcisine telefonla sözlü olarak veya bu formda gösterilen yerlere, mektup, e-posta ve faks yollarından biri ile yazılı olarak kullanması gerekmektedir.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 gün içinde üyelik bedeli, müşterinin üyelik nedeniyle almış olduğu her türlü hediyelerin bedelleri, hediye cep lira/kontör bedelleri düşüldükten ve ayrıca üye olduğu için yararlandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği bedeller mahsup edildikten sonra alıcıya iade edilir.

Cep Lira/Kontör satışı işlemi, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır

7. FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşterinin mal/hizmet alımı nedeni ile almış olduğu her türlü hediyeler, hediye cep lira/kontör bedelleri düşüldükten ve ayrıca üye olduğu için yararlandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği kazanımlar mahsup edildikten sonra müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu mal/hizmetin kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

8. ŞİKAYET MERCİİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

9. ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT

Alıcı, işbu sözleşme tarafı SATICI’nın ve SATICI’nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir.